Ado.Net Connected Mimari

nhtctn nhtctn

SqlConnection nesnesi ile veritabanımızla baglantı kurmaktayız.

SqlConnection baglanti = new SqlConnection();
baglanti.ConnectionString = "Server=localhost;Database=KuzeyYeli;Integrated Security=true;";

SqlCommand nesnesi hangi veritabanında hangi sorgunun çalıştıracağı bilgisini ister.

Yani belirtiğimiz veritabanında git şu sorguyu yaz anlamına gelmektedir. Daha sorgumuzu çalıştırmadık.

SqlCommand komut = new SqlCommand();
komut.CommandText ="Select * from Ürünler";
komut.Connection = baglanti;

Şimdi gelelim sorgumuzu okuyup çalıştırma adımına.İşleme başlamadan önce veritabanı bağlantımızı açmamız gerekiyor.İşlemimiz bittikten sonra ise bağlantımızı kapatmamız gerekiyor.

SqlDataReader nesnesi ile sorgumuzu okuyalım.Ardından SqlCommand’ımızın ExecuteReader metodu ile sorgumuzu çalıştıralım.

baglanti.Open();
SqlDataReader rdr = komut.ExecuteReader();
While(rdr.Read())
{
  string urunAdi = rdr["UrunAdi"].ToString();
  string yeniSatis = rdr["YeniSatis"].ToString();
  string durumu = rdr["Sonlandi"].ToString();

  listUrunler.Items.Add(string.Format("{0}-{1}-{2}",urunAdi,yeniSatis,durumu));
}
baglanti.Close();

Yorum yazın

BENZER YAZILAR