Ado.net Disconnected Mimari

nhtctn nhtctn

Disconnected mimari ile veri listeleme yöntemi.Veri listelemede disconnected mimari kullanmak daha avantajlıdır.

SqlConnection ; MS SQL Server üzerinde bağlantı açmak ve kapatmak için
kullanılan sınıfdır .

SqlCommand ; MS SQL Server üzerinde Stored Procedure (Saklı Yordamlar)
veya SQL Cümleleri çalıştırmak için kullanılan sınıftır.

SqlDataReader ; MS SQL Server üzerinde SqlCommand ile çalıştırılan
SELECT sorguların sonuçlarını geri döndürmek için kullanılan sınıftır.

Öncellikle veritabanımız ile bağlatımızı sağlayalım.

SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Server=.;Database=KuzeyYeli;Integrated Security=true");

Disconnected mimaride veritabanı bağlantısı açılıp kapatılması DataAdapter nesnesi tarafından yapılır.

  SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter("select * from Urunler where sonlandi = 0", baglanti);

DataTable içerisinde tek tablo tutar.Bir tane select sorgusu çalıştırdığımız zaman kullanırız.

DataTable dt = new DataTable();

//Dataset ds= new DataSet();
//İçerisinde birden fazla tablo tutar.Select sorgularımız birden fazla ise kullanabiliriz.
adp.Fill(dt); //adp ' gelen tablo çıktısını doldur.Nereye doldursun dt 'ye

dataGridView1.DataSource = dt;

dataGridView1.Columns["UrunID"].Visible = false;
dataGridView1.Columns["TedarikciID"].Visible = false;
dataGridView1.Columns["KategoriID"].Visible = false;

Yorum yazın

BENZER YAZILAR