Bootstrap Carousel Kullanımı

nhtctn nhtctn

Bir resim slider’ ı yapmak istediğimizde Carousel eklentisini kullanabiliriz.

** Ekleyeceğiniz her bir resim .carousel-inner sınıfına sahip div içine gelmelidir.

** Her bir resim için .carousel-item isminde bir div içine resim eklemeliyiz.

** Slider ilk çalıştığında açılmasını istediğimiz slider için .active sınıfı eklenmelidir.

 <div class="carousel slide" data-ride="carousel">
  <div class="carousel-inner">
   <div class="carousel-item ">
    <img class="d-block w-100 " src="img/1.jpg" alt="">
   </div>

   <div class="carousel-item active">
    <img class="d-block w-100" src="img/2.jpg" alt="">
   </div>

   <div class="carousel-item">
    <img class="d-block w-100" src="img/3.jpg" alt="">
   </div>
  </div>
</div>

Aşağıdaki örnekte iki adet ikon ekleyerek ve gerekli ayarlar yaptıktan sonra ileri geri kullanımı aktif hale geldi.

  <div id="slider1" class="carousel slide" data-ride="carousel">
      <div class="carousel-inner">
        <div class="carousel-item active">
          <img class="d-block w-100 " src="img/1.jpg" alt="">
        </div>

        <div class="carousel-item">
          <img class="d-block w-100" src="img/2.jpg" alt="">
        </div>

        <div class="carousel-item">
          <img class="d-block w-100" src="img/3.jpg" alt="">
        </div>
      </div>

      <a href="#slider1" class="carousel-control-prev" data-slide="prev">
        <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
      </a>

      <a href="#slider1" class="carousel-control-next" data-slide="next">
        <span class="carousel-control-next-icon"></span>
      </a>
    </div>

Bu slider’ımızda kendiliğinden geçiş yapma ve istediğimiz slayda manuel geçiş yapma özelliği bulunmaktadır.


 <div id="slider2" class="carousel slide carousel-fade" data-ride="carousel">
  <ol class="carousel-indicators">
    <li data-target="#slider2" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#slider2" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#slider2" data-slide-to="2"></li>
  </ol>
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      <img class="d-block w-100 " src="img/1.jpg" alt="">
      <div class="carousel-caption">
        <h5>slider hedar1</h5>
        <p>
          Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eligendi, ea? </p>
      </div>
    </div>

    <div class="carousel-item">
      <img class="d-block w-100" src="img/2.jpg" alt="">
      <div class="carousel-caption">
        <h5>slider hedar2</h5>
        <p>
          Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eligendi, ea? </p>
      </div>
    </div>

    <div class="carousel-item">
      <img class="d-block w-100" src="img/3.jpg" alt="">
      <div class="carousel-caption">
        <h5>slider hedar3</h5>
        <p>
          Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eligendi, ea? </p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <a href="#slider2" class="carousel-control-prev" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
  </a>

  <a href="#slider2" class="carousel-control-next" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon"></span>
  </a>
</div>

Jquery ile müdahale etmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

<script>
   $(function() {
  
     $('#slider3').carousel({
       interval: 2000,
       keyword: false,
       pause: false,
       wrap: false
     });
   });
  
  </script>

Yorum yazın

BENZER YAZILAR