Bootstrap Forms Kullanımı

nhtctn nhtctn

<input>,<textarea>,<select> kutuları için .form-control sınıfını kullanarak satırı olduğu gibi kaplayan ve padding uygulanmış daha güzel görünüm elde edebiliyoruz.

<input type="text" class="form-control">

** bir input kontrolü ve label ‘i barındıran bir div etiketine sınıf olarak .form-group dediğimizde elemanları gruplayarak uygun bir margin değeri vermiş oluyoruz.

** kontrolleri büyüklük olarak .form-control-sm or .form-control-lg sınıfları ile ayarlayabiliriz.

 <div class="form-group">
  <label for="usr">Name:</label>
  <input type="text" class="form-control" id="usr">
 </div>

Bir input kontrolünün başına ya da sonuna bir icon ya da bir text eklemek istediğimizde kullanıyoruz.
** Eklemek istediğimiz eleman ile input kontrolünü .form-group içine almalıyız.
** Eğer eklemek istediğimiz nesneyi input kontrolünün başına ekliyorsak .input-group-prepend sonuna ekliyorsak .input-group-append sınıflarını kullanmalıyız.
** input-group’ a vereceğimiz .input-group-sm ve .input-group-lg sınıfları ile büyüklük ayarlaması yapabiliriz.

 <div class="input-group">
  <div class="input-group-prepend">
   <span class="input-group-text">@</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
 </div>

 <div class="input-group input-group-lg">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
  <div class="input-group-append">
   <button class="btn btn-success" type="submit">Go</button>
  </div>
 </div>

Form Örnekleri

<form action="">

  <div class="form-group">
    <label for="name">Name</label>
    <input type="text" id="name" class="form-control" placeholder="isminizi giriniz">
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="email">Email</label>
    <input type="email" id="email" class="form-control" placeholder="email giriniz">
    <small class="form-text text-muted">
      lütfen mailinizi giriniz.
    </small>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="password">Password</label>
    <input type="password" id="password" class="form-control" placeholder="isminizi giriniz">
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="city">City</label>
    <select name="city" id="city" class="form-control">
      <option value="0">İstanbul</option>
      <option value="1">Ankara</option>
      <option value="2">İzmir</option>

    </select>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="message">Message</label>
    <textarea name="message" id="message" rows="5" class="form-control"></textarea>
  </div>

  <div class="form-group">
    <legends>Hobies</legends>
    <div class="form-check">
      <label class="form-check-label">
        <input type="checkbox">Running
      </label>
    </div>

    <div class="form-check">
      <label class="form-check-label">
        <input type="checkbox">Football
      </label>
    </div>

    <div class="form-check">
      <label class="form-check-label">
        <input type="checkbox">Reading
      </label>
    </div>
  </div>

  <div class="custom-control custom-checkbox">
    <input id="ch" type="checkbox" class="custom-control-input">
    <label class="custom-control-label" for="ch">Check</label>
  </div>

  <div class="custom-control custom-radio">
    <input id="rd" type="radio" class="custom-control-input">
    <label class="custom-control-label" for="rd">Check</label>
  </div>


  <div>
    <div class="custom-control custom-radio custom-control-inline">
      <input id="cr1" type="radio" class="custom-control-input" name="example">
      <label class="custom-control-label" for="cr1">Custom Radio 1</label>
    </div>

    <div class="custom-control custom-radio custom-control-inline">
      <input id="cr2" type="radio" class="custom-control-input" name="example">
      <label class="custom-control-label" for="cr2">Custom Radio 2</label>
    </div>
  </div>
</form>
 <form action="">

  <div class="input-group mt-3">

   <input type="text" class="form-control">
   <div class="input-group-append">
     <span class="input-group-text" id="ig">@gmail.com</span>
   </div>
 </div>


 <div class="input-group mt-3">
   <div class="input-group-prepend">
     <span class="input-group-text" id="ig">https://</span>
   </div>
   <input type="text" class="form-control">

 </div>

<div class="clearfix mt-4">
 
 <div class="w-50 float-left">
    <div class="form-group">
   <label for="name">Name</label>
   <input type="text" id="name" class="form-control" placeholder="isminizi giriniz">
 </div>
 </div>
 <div class="w-50 float-left pl-2">
    <div class="form-group">
   <label for="surname">SurName</label>
   <input type="text" id="surname" class="form-control" placeholder="soyisminizi giriniz">
 </div>
 </div>
</div>
</form>

Yorum yazın

BENZER YAZILAR