Bootstrap Modal Kullanımı

nhtctn nhtctn

Başlangıçta gösterilmeyen bir içeriği bir butona tıklanma durumunda bir açılır bir pencerede göstermeyi sağlayan bir yapıdır.

** bir butona data-toggle=”modal” özelliğini veriyoruz.

** data-target ile ilişkilendirilecek içeriğinin id bilgisini veriyoruz.

** Modal kutusunun içeriğini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

** Modal kutusunu aynen bir card gibi hazırlayabilirsiniz. Modal-header, model-body ve model-footer bölümlerinde oluşur ve istediğiniz bölümü kullanabilirsiniz.

**data-dismiss özelliğine sahip bir buton ya da icon ile açılmış modal’i kapatabilirsiniz.

<button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>

** .fade sınıfı ile kutu açılıp kapanırken bir transition efektine sahi olur.

** modal kutusunun boyutlarını .modal-sm ve .modal-lg ile değiştirebilirsiniz.

** modal kutusunu dikeyde ortalamak için .modal-dialog-centered sınıfını kullanabilirsiniz.

<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal"> Open modal </button>
 <!-- The Modal -->
 <div class="modal" id="myModal">
  <div class="modal-dialog">
   <div class="modal-content">
    <!-- Modal Header -->
    <div class="modal-header"> </div> <!-- Modal body -->
    <div class="modal-body"> </div> <!-- Modal footer -->
   </div>
  </div>
 </div>
 </div>
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open Modal
</button>

<div id="myModal" class="modal fade ">
  <div class="modal-dialog modal-sm modal-dialog-centered">

    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h4 class="modal-title">modal1</h4>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        Lorem ipsum dolor sit amet.
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button class="btn btn-danger" type="button" data-dismiss="modal">Close</button></div>


    </div>
  </div>
</div>

Aşağıdaki örneğimizde butona tıklamadan yani sayfa yüklendiğinde otomatik ekrana gelen modal örneğini görüyoruz.


<div id="myModal2" class="modal fade ">
 <div class="modal-dialog modal-sm modal-dialog-centered">

   <div class="modal-content">
     <div class="modal-header">
       <h4 class="modal-title">modal2</h4>
       <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button>
     </div>
     <div class="modal-body">
       Lorem ipsum dolor sit amet.
     </div>
     <div class="modal-footer">
       <button class="btn btn-danger" type="button" data-dismiss="modal">Close</button></div>


   </div>
 </div>
</div>
 <script>
  $(function(){
   $('#myModal2').modal('show');
  });
 </script>
 <button type="button" id="btnModal" class="btn btn-warning">
  Open Modal
</button>

<div id="myModal3" class="modal fade ">
  <div class="modal-dialog modal-sm modal-dialog-centered">

    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h4 class="modal-title">modal 3</h4>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        Lorem ipsum dolor sit amet.
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button class="btn btn-danger" type="button" data-dismiss="modal">Close</button></div>


    </div>
  </div>
</div>
<script>
  $(function() {

    $('#btnModal').click(function() {
      $('#myModal3').modal('show');
    });

    $('myModal3').on('hide.bs.modal', function(e) {
      console.log('hide');
    });
    $('myModal3').on('hidden.bs.modal', function(e) {
      console.log('hidden');
    });
    $('myModal3').on('show.bs.modal', function(e) {
      console.log('show');
    });
    $('myModal3').on('shown.bs.modal', function(e) {
      console.log('shown');
    });
  });

</script>

Yorum yazın

BENZER YAZILAR