Bootstrap Popovers Kullanımı

nhtctn nhtctn

Tooltip ile yapabildiğimizi popover ile de yapabiliriz fark olarak tıklama ile de mesaj kutusunu aktif edebiliyoruz.

** popover eklenecek nesneye data-toggle=”popover” eklemeliyiz.

** title ile mesaj kutusunun başlık kısmını tanımlıyoruz.

** data-content ile mesaj kutusunun içerik kısmındaki yazıyı tanımlıyoruz. ** Popover aktif etmek için mutlaka jquery kodu yazmalıyız. Jquery kütüphanesinin altında olmalıdır.

<a href="#" data-toggle="popover" title="popover header" data-content="come content" class="btn btn-primary">
    Toggle popover
  </a>
 $(function() {
      $('[data-toggle="popover"]').popover();
 });

Aşağıda bulunan popover üzerine tıklandığı zaman açılır kapatılır.Sayfanın boş bir yerine tıklandığı zaman kapanmaz.

<a href="#" data-toggle="popover" title="popover header" data-content="come content" class="btn btn-primary" data-placement="top">
    popover on top
  </a>
  <a href="#" data-toggle="popover" title="popover header" data-content="come content" class="btn btn-primary" data-placement="right">
    popover on right
  </a>
  <a href="#" data-toggle="popover" title="popover header" data-content="come content" class="btn btn-primary" data-placement="bottom">
    popover on bottom
  </a>
  <a href="#" data-toggle="popover" title="popover header" data-content="come content" class="btn btn-primary" data-placement="left">
    popover on left
  </a>
  <br><br><br><br>
  <a href="#" data-toggle="popover" data-trigger="focus" title="popover header" data-content="come content" class="btn btn-primary">
    Toggle popover
  </a>
 function showPopover() {
      $('#btnPopover').popover('show');

    };

    function hidePopover() {
      $('#btnPopover').popover('hide');

    };

    function togglePopover() {
      $('#btnPopover').popover('toggle');

    };

Aşağıda bulunan örneğimizde ise üzerine tıklandığı zaman açılır ama sayfanın boş bir yerine tıklandığı zaman ise kapanır.

 <a href="#" data-toggle="popover" data-trigger="focus" title="popover header" data-content="come content" class="btn btn-primary">
    Toggle popover
  </a>

Aşağıdaki örneğimizde tooltip te olduğu gibi mouse ile üzerine geldiği zaman görünür üzerinden gidildiği zaman ise kaybolur.

<a id="btnPopover" href="#" data-toggle="popover" data-trigger="hover" title="popover header" data-content="come content" class="btn btn-primary">
    Toggle popover
  </a>

Not: Yukarıda yaptığımız örnekler jquery kodu ile birlikte kullanılır.

<a id="btnPopover" href="#" data-toggle="popover" data-trigger="hover" title="popover header" data-content="come content" class="btn btn-primary">
    Toggle popover
</a>

 <button type="button" class="btn btn-success" onclick="showPopover()">
    show
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-success" onclick="hidePopover()">
    hide
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-success" onclick="togglePopover()">
    toggle
  </button>
function showPopover() {
      $('#btnPopover').popover('show');

    };

    function hidePopover() {
      $('#btnPopover').popover('hide');

    };

    function togglePopover() {
      $('#btnPopover').popover('toggle');

    };

    $('#btnPopover').on('show.bs.popover', function() {
      console.log('show');
    });
    $('#btnPopover').on('shown.bs.popover', function() {
      console.log('shown');
    });
    $('#btnPopover').on('hide.bs.popover', function() {
      console.log('hide');
    });
    $('#btnPopover').on('hidden.bs.popover', function() {
      console.log('hidden');
    });

Yorum yazın

BENZER YAZILAR