C# Console İle Bankamatik Uygulaması

nhtctn nhtctn

C# console application ile geniş kapsamlı bir bankamatik uygulaması gerçekleştirdik. Bu uygulamamızda bakiye görüntüleme, para çekme, para yatırma, çıkış yapma ve ek hesaptan para çekme gibi işlemler gerçekleştirdik. Sizde üzerine bir şeyler katarak daha da geliştirebilirsiniz.


      string secim = "";
      double bakiye = 0;
      double ekHesap = 1000;
      double ekHesapLimiti = 1000;

      do
      {
        Console.Write("1-Bakiye Görüntüle \n2-Para Yatırma \n3-Para Çekme \n4-Çıkış \nİşleminiz: ");
        secim = Console.ReadLine();

        switch (secim)
        {
          case "1":
            Console.WriteLine("Bakiyeniz {0} TL", bakiye);
            Console.WriteLine("Ek Hesap Bakiyeniz {0} TL", ekHesap);
            break;
          case "2":
            Console.Write("Yatırmak İstediğiniz Miktar: ");
            double yatirilanMiktar = double.Parse(Console.ReadLine());

            if (ekHesap<ekHesapLimiti)
            {
              double ekHesaptanKullanilan = ekHesapLimiti - ekHesap;
              if (yatirilanMiktar>=ekHesaptanKullanilan)
              {
                ekHesap = ekHesapLimiti;
                bakiye = yatirilanMiktar - ekHesaptanKullanilan;
              }
              else
              {
                ekHesap += yatirilanMiktar;
              }
            }
            else
              bakiye += yatirilanMiktar;

            break;
          case "3":
            Console.Write("Çekmek İstediğiniz Miktar: ");
            double cekilecekMiktar = double.Parse(Console.ReadLine());

            if (cekilecekMiktar > bakiye)
            {
              double toplam = bakiye + ekHesap;
              Console.Write("Ek Hesap Kullanılsın Mı ? (e/h)");
              string ekHesapTercihi = Console.ReadLine();

              if (ekHesapTercihi == "e")
              {
                if (cekilecekMiktar>ekHesap)
                {
                  Console.WriteLine("Ek Hesap Bakiyeniz Yetersiz");
                }
                else
                {
                  Console.WriteLine("Paranızı Alabilirsiniz.");
                  ekHesap -= (cekilecekMiktar - bakiye);
                  bakiye = 0;

                }
                
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("Bakiyeniz Yeterli Değildir.");

              }

            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Paranızı Alabilirsiniz.");
              bakiye -= cekilecekMiktar;

            }

            break;
          case "4":
            Console.WriteLine("Çıkış İşlemi");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Hatalı Seçim Lütfen Menüde Belirtilen İşlemleri Gerçekleştirin.");
            break;
        }
      }
      while (secim != "4");

      Console.WriteLine("Uygulamadan Çıkış Yapıldı...");

Yorum yazın

BENZER YAZILAR