C# String ifadeler ve Metotlar

nhtctn nhtctn

String veri tipi metinsel ifadeler saklamak için kullandığımız veri türüdür. Karakter dizilerinden oluşmaktadır.

Aşağıdaki bir örnek verilmiştir.

      Console.Write("İsmini Giriniz: ");
      string name = Console.ReadLine();

      Console.Write("Soyismini Giriniz: ");
      string surname = Console.ReadLine();

      Console.Write("Yaşınızı Giriniz: ");
      int age =Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      // string str = "My name is " + name + " " + surname + " and I'm "+age+" years old.";
      // string str = string.Format("my name is {0} {1} and I'm {2} years old",name,surname,age);
      string str = $"My name is {name} {surname} and I'm {age} years old";

      Console.WriteLine(str);

String Metotları

String metotlarını aşağıdaki string ifade üzerinden vereceğim.

string msg = "Hello There.My name is Nihat ÇETİN";

Length

Bir fonksiyon değil bir özelliktir. Bize ifadenin uzunluğunu int olarak döndürür.

ToLower()

Bu metot bize karakterleri küçük harfe dönüştürme imkanı sağlar.

ToUpper()

Bu metot bize karakterleri büyük harfe dönüştürme imkanı sağlar.

Trim()

Bu metot bize boşlukları silme imkanı sağlar. İfadenin sağındaki ve solundaki boşlukları siler.

TrimStart()

İfadenin başındaki boşlukları siler.

TrimEnd()

İfadenin sonundaki boşlukları siler.

Split()

İfadeyi boşluklardan ayırarak bize geriye bir dizi döndürür.

StartsWith();

İfade aranan karakter yada kelime ile başlıyor mu diye kontrol eder. True ya da false döndürür.

EndsWith()

İfadenin sonu aranan karakter ya da kelime ile bitiyor mu diye kontrol eder. True ya da false döndürür.

Contains()

String içinde aranan harf ya da kelime var mı yok mu bakar. Eğer varsa “True” yoksa “False” döner.

IndexOf()

 String IndexOf yöntemi ile tanımlı olan string değerde aranan char karakteri, ilk eşleşen değerin index numarasını geriye döner. Bu yöntem ile string bir ifade içerisinde karakter araması yapılır.

Substring()

     String Substring yöntemi ile string ifadesi içerisinde belirtilen index numarasından itibaren başlayarak string ifadeyi geriye döner.

        “string Substring(int startIndex)” sözdizimine sahiptir. “startIndex” başlangıç karakter index numarasını temsil eder.

Replace()

Bu metot iki parametre almaktadır. Birincisine değiştirilmek istenen karakter, ikincisine yerine getirilecek karakterdir.

Insert()

Bu metod sayesinde istediğimiz indexten sonrasına istediğimiz kelimeyi ekletebiliriz.

Remove()

String Remove yöntemi ile string ifade içerisinde belirtilen index numarasından başlayıp son karaktere kadar olan kısmı siler. “string Remove(int startIndex)” sözdizimine sahiptir. “startIndex” string ifade içerisinde başlanacak olan index numarasını belirtir. “startIndex” değeri sıfır olarak tanımlanırsa string ifade içerisindeki tüm karakterler silinir ve geriye boş bir string döner. Geriye başlama index numarasına göre karakterleri silinen string ifade döner.

Aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

string msg = "Hello There.My name is Nihat ÇETİN";

      //Console.WriteLine(msg.Length);
      //Console.WriteLine(msg.ToLower());
      //Console.WriteLine(msg.ToUpper());
      //Console.WriteLine(msg.Trim());
      //Console.WriteLine(msg.TrimStart());
      //Console.WriteLine(msg.TrimEnd());
      //Console.WriteLine(msg.Split()[0]);
      //Console.WriteLine(msg[0]);
      //Console.WriteLine(msg.StartsWith("H"));
      // Console.WriteLine(msg.EndsWith("ÇETİN"));
      //Console.WriteLine(msg.Contains("@"));
      //Console.WriteLine(msg.IndexOf("a"));
      //Console.WriteLine(msg.Substring(5,10));
      //Console.WriteLine(msg.Replace(" ","-"));
      //Console.WriteLine(msg.Insert(5," çetin"));
      //Console.WriteLine(msg.Remove(5,10));

Yorum yazın

BENZER YAZILAR