Html Sıralı ve Sırasız Listeleme (ol-ul-li)

nhtctn nhtctn

Html de 2 tür liste sıralama göreceğiz. Sıralı listeleme ve sırasız listeleme olmak üzere. Öncellikle sıralı listelemeyi görelim yani ordered list (ol).

li : listeye eleman eklemek için kullanılan etikettir.

type : özelliği ile nasıl bir sıralama yapmak istediğimizi değiştirebiliyoruz.

<ol type="1">
    <li>C#</li>
    <li>Java</li>
    <li>Python</li>
    <li>C++</li>
  </ol>

Çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

type = “A” Büyük harflerle alfabetik sıralama

type=”1″ Rakamlarla sayısal sıralama yapar. Varsayılandır.

type=”a” Küçük harflerle alfabetik sıralama.

type =”I” Büyük harflerle roma rakamıyla sıralama.

type =”i” Küçük harflerle roma rakamıyla sıralama.

Şimdi sırasız listeyi görelim yani Unordered List (ul).

type özelliği ile liste elemanlarının başındaki karakteri değiştirebiliyoruz.Varsayılan disc ‘tir.

 <ul type="square">
    <li>Html</li>
    <li>Css</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>JQuery</li>
  </ul>

Çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

type =”disc ” İçi dolu daire.

type =”circle” İçi boş daire.

type =”square” kare

1 yorum

Yorum yazın

BENZER YAZILAR