Javascript Fonksiyondan Fonksiyon Döndürme

nhtctn nhtctn

Bazen yazdığımız bir fonksiyonun geriye bir fonksiyonu döndürmesini isteyebiliriz.

Şimdi gelin bunu bir örnek üzerinden görelim.

function Question(hobby) {

  switch (hobby) {
    case "car":
      return function (name) {
        console.log(name + " Araban var mı ?");
      }
      break;
    case "book":
      return function (name) {
        console.log(name + " Favori kitabın hangisi ?");
      }
      break;
    case "software":
      return function (name,type) {
        console.log(name +" " + type + " ile ilgileniyor musun ?" );
      }
      break;
    default:
      return function (name) {
        console.log(name + " nasılsın ?");
      }


  }
}
var carQuestion = Question("car");
carQuestion("Çınar");
carQuestion("Mert");

var bookQuestion = Question("book");
bookQuestion("Yiğit");

var softwareQuestion = Question("software");
softwareQuestion("Nihat","Angular");
softwareQuestion("Bahar","Html");

Yorum yazın

BENZER YAZILAR