Javascript Primitive ve Referance Type(Object) Kullanımı

nhtctn nhtctn

Her programlama dillinde olduğu gibi javascript dilinde de kendine özgü veri tipleri bulunmaktadır. Bu veri tipleri primitive (değer) tip ve referance (object) tip olmak üzere iki grupta ele alınıyor.

Primitive Veri Tipleri

Genel olarak programlamada bu basit (ilkel) veri tiplerini kullanırız. Bu veri tipleri atandığı değişkenler sayesinde bilgisayarın hafızasında tutulur ve doğrudan kullanılır. Beş adet veri türü bulunmaktadır. Bunlardan üçü asil veri tipleridir, diğer ikisi işlevleri bakımından veri tipi olarak sayılmaktadır. Bu veri türlerini sırasıyla inceleyelim;

Number (Sayılar)

Programlama da sayısal işlemlerin yapıldığı veri tipleridir. Değişkenlere tanımlanan sayısal verileri doğrudan kullanarak, matematiksel işlemler gerçekleştirebilmekteyiz.

let sayi1 = 5;
let sayi2 = 10;

let toplam = sayi1 + sayi2;

console.log(toplam);
console.log(typeof toplam);

String (Metinsel İfade)

Adı üstünde metinsel ifade yani yazıların kullanıldığı veri tipidir.

let isim = "Cetin";
let soyİsim ="Yazılım";

let isimSoyisim = isim + soyİsim ;

console.log(isimSoyisim);
console.log(typeof isimSoyisim);

Boolean (Mantıksal Veri Türleri)

Programlarımızın davranışını belirleyen mantıksal veri tipleridir. Kontrolünü gerçekleştirdiğimiz işlemin doğru (true) yada yanlış (false) durumlarına göre programın gidişatını belirleyebilmekteyiz.


let sonuc = true;

if(sonuc){
    console.log("Geçti");
}
else{
    console.log("Kaldı");
}

Null (Değer Yok)

Değişken değerinin boş olduğu durumlarda veya değişkenin değerini sıfırlamak amacıyla kullandığımız veri tipidir. Programın durumuna göre bu değerle karşılaşabilir veya hafızada ki gereksiz veri boyutundan kurtulmak için kullanabiliriz.

let veri = null;
console.log(veri);
console.log(typeof veri);

Not: Veri tipinin nesne (object) olduğuna bakmayın. Javascript dili null referans değerini kullandığından sanırım nesne olarak gözüküyor. Çalışma şekli ve işlevi diğer programlama dillerinde ki gibi aynıdır.

Undefined (Tanımsız)

Değişkenlere herhangi bir verinin atanmaması durumunda karşılaştığımız veri tipidir. Değişken veya değişkenlerin tanımlanması, fakat herhangi bir değer ataması yapılmayıp, kullanılması sırasında “Undefined” (tanımsız) ifadesi loglanır.

let degisken;

console.log(degisken);
console.log(typeof degisken);

Böylece değişkenlerde doğrudan kullanacağımız ve karşılaşacağımız veri tipleri bunlardı. Bunların dışında nesne yönelim programlamanın sıkça kullandığı referans veri tiplerini inceleyelim.

Referans(Object) Veri Tipleri

Temelde ilkel veri tiplerine benzer bir yapısı olsa da, değişkende kullanılacak olan nesnenin ramde ki  (hafızada ki) yeri olan adres bilgisini bulundurur. Bu konuyu basit örneklerle anlatmaya çalışayım.

Diyelim ki birden fazla sayının tutulacağı bir dizi tanımlandık. Tanımlanan bu dizi, bir nesne olarak bilgisayarın hafızasında oluşturulur fakat doğrudan bir değişkene veri olarak atanmaz. Atanan veri, nesnenin hafıza üzerinde ki konumudur. (adresidir)

// Array Object
var reference = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];

console.log(reference);
console.log(typeof reference);
console.log("Dizinin 2.ci Değeri :" + reference[1]);

Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için değişkene veri ataması ve değişkene veri kopyalamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için “Değişkenler” konulu yazımı okumanızı tavsiye ederim. Fakat o yazıya geçmeden önce küçük bir kod örneği ile bu konuyu bitirmek istiyorum.

// Kullanıcı Nesnesi Oluşturulduğunda
// Degisken = #164 (ram adresi)
var Kullanici = {
    "ad" : "Nihat",
    "soyad" : "ÇETİN",
    "yas" : 25
}
// Temsili kullanımı #164.ad ve #164.soyad
console.log(Kullanici.ad + " " + Kullanici.soyad);

// Diyelim ki kullanıcı nesnesi farklı bir değişken
// tarafından kullanılacak. Bu durumda Primitiv tiplerde 
// olduğu gibi nesne çoğaltılmaz.
// yeniDegisken = #164 (adresi veri olarak atanır.)
var Uye = Kullanici;
// Sonuç olarak değişken ismi değişmiş olsa da
// #164.yas olarak kullanılır.
console.log(Uye.yas);

Genel olarak veri tipleri bu şekildedir.

Yorum yazın

BENZER YAZILAR