Sql Delete (Kayıt Silme)

nhtctn nhtctn

DELETE ifadesi tablomuzda bulunan kayıtları silmek için kullanılır.

Kullanımı

DELETE  FROM tablo_adi WHERE secilen_alan_adi=alan_degeri

Örnekler

Örneklerimizi yukarıda bulunan Personeller isimli tablomuz üzerinden ele alacağız.

delete from Personeller where PersonelId =1007

PersonelId’si 11 olan kayıt veri tabanımızdan silinir.

delete from Personeller where Maas>5000

Personeller tablosundan maaşı 5000 TL den yüksek olan kayıtlar silinecektir.

delete from Personeller where Maas>2500 and Sehir='İzmir'

Maaşı 2500 TL den yüksek olan ve şehir bilgisi İzmir olan kayıtlar silinecektir.

delete from Personeller where Sehir is null

Personeller tablosundan sehir bilgisi olmayan kayıtlar silinecektir.

Burada tüm kayıtlarımızın şehir bilgisi olduğundan etkilenen sonuç olmayacaktır.

Yorum yazın

BENZER YAZILAR