Sql Kümeleme Fonksiyonları

nhtctn nhtctn

Programlama dillerinde olduğu gibi SQL’de de bir çok yerleşik (built-in) fonksiyon mevcuttur. Bunlar temel olarak kümeleme (aggregate) fonksiyonları ve skalar (scalar – iyi bir önerisi olan?) fonksiyonlar diye ikiye ayrılır. Bu yazıda en çok kullanılan kümeleme fonksiyonlarını ele alacağız. Yine sık kullanılan skalar fonksiyonlar ise bir başka makalenin konusu olacak.

Kümeleme fonksiyonları tablodaki bir kolon (alan) üzerindeki değerler için belli matematiksel hesaplamalar yapar ve sonuç döndürürler. Örneğin AVG (average-ortalama) fonksiyonu bir kolondaki tüm değerlerin ortalamasını hesaplamamıza yardımcı olur. Makale boyunca örnek sorgular aşağıdaki Personeller tablosu üzerinde işletilecektir. Tabloya söyle bir göz atıp devam edelim.

Min: Bu fonksiyon belirtilen alandaki en küçük değeri verir.

Max: Bu fonksiyon belirtilen alandaki en büyükdeğeri verir.

Count: Bu fonksiyonu belirtilen alandaki veya tablodaki toplam kayıt sayısını verir.

Avg: Bu fonksiyonu ile belirtilen alandaki değerlerin ortalaması elde edilir.

Sum: Bu fonksiyonu ile belirtilen alandaki değerlerin toplamı elde edilir.

1-select min(Maas) from Personeller
2-select min(Maas) as minimumfiyat from Personeller
3-select min(Maas) as 'Minimum Fiyat' from Personeller
4-select max(Maas) as 'Maksimum Fiyat' from Personeller
5-select top 1 Adi,Maas from Personeller order by Maas 
6-select top 2 Adi,Maas from Personeller order by Maas desc
7-select count(*) from Personeller
8-select count(PersonelId) as ToplamPersonel from Personeller
9-select avg(Maas) as Ortalama from Personeller
10-select sum(Maas) as Toplam from Personeller
1-select min(Maas) from Personeller

1-Personeller tablomuzun Maaş kolonunun en küçük değerini verir.

2-select min(Maas) as minimumfiyat from Personeller

2-Personeller tablomuzun Maaş kolonunun en küçük değerini verir. Özel olarak as keywordü ile kolon ismi belirtik.

3-select min(Maas) as 'Minimum Fiyat' from Personeller

3-Personeller tablomuzun Maaş kolonunun en küçük değerini verir. Özel olarak as keywordü ile ve tırnaklar yardımıyla iki kelimeden oluşan, ayrı yazarak kolon ismi verdik.

4-select max(Maas) as 'Maksimum Fiyat' from Personeller

4-Personeller tablomuzun Maaş kolonunun en büyük değerini verir.

5-select top 1 Adi,Maas from Personeller order by Maas 

5- Öncellikle burada fonksiyon kullanmadık. Personeller tablomuzun isim ve maaş kolonlarını listelemek istedik. Ardından order by asc ile maaş kolonunu sıraladık sonrasında top 1 keywordu ile 1 kayıt listeledik.

6-select top 2 Adi,Maas from Personeller order by Maas desc

6-Öncellikle burada fonksiyon kullanmadık. Personeller tablomuzun isim ve maaş kolonlarını listelemek istedik. Ardından order by desc ile maaş kolonunu sıraladık sonrasında top 2 keywordu ile 2 kayıt listeledik.

7-select count(*) from Personeller

7-Personeller tablomuzda bulunan toplam kayıt sayısını listeledik.

8-select count(PersonelId) as ToplamPersonel from Personeller

8-Personeller tablomuzda bulunan kayıtları personelId kayıt sayısına göre listeledik. Burada yukarıdaki ile aynı sonuç ortaya çıkacaktır.

9-select avg(Maas) as Ortalama from Personeller

9-Personeller tablomuzun maaş kolonunun ortalamasını hesaplayıp listeledik.

10-select sum(Maas) as Toplam from Personeller

10-Personeller tablomuzun maaş kolonun toplamını listeledik.

Yorum yazın

BENZER YAZILAR