Sql String Fonksiyonları

nhtctn nhtctn

Yazılımın her alanında olduğu gibi sql server üzerinde de en sık yapılan işlemler string işlemleridir. Bu yazımızda sql server içerisinde kullanılan string fonksiyonlarını işliyor olacağız.

Len: Bu fonksiyonu metin tipindeki alanlarda verilerin boşluklar dahil karakter sayısını öğrenmemize yarar.

Left: Belirlediğimiz karakter sayısına göre soldaki elemanları listeler.

Right: Belirlediğimiz karakter sayısına göre soldaki elemanları listeler.

Lower: Tüm karakterleri küçük harfe çevirir.

Upper: Tüm karakterleri büyük harfe çevirir.

Trim:Sol ve sağdaki tüm boşlukları siler.

Ltrim: Soldaki boşlukları siler.

Rtrim: Sağdaki boşlukları siler.

Örnekler

1-select len('Nihat ÇETİN') as karakterSayisi
2-select Adi, len(Adi) as karakterSayisi from Personeller
3-select Adi, left(Adi,3) + '...'   from Personeller
4-select RIGHT('Nihat ÇETİN',5)
5-select Adi, right(Sehir,3) from Personeller
6-select Adi, lower(Adi) from Personeller
7-select Adi, upper(Adi) from Personeller
8-select Adi, replace(Adi,'a','-') from Personeller
9-select Adi, lower( replace(Adi,'a','-')) from Personeller
10-select trim('    Nihat ÇETİN    ')
11-select Adi,trim(Adi) from Personeller
12-select Adi,ltrim(Adi) from Personeller
13-select Adi,rtrim(Adi) from Personeller
1-select len('Nihat ÇETİN') as karakterSayisi

1-Burada fonksiyona verilen parametrenin uzunluğu yazar.

2-select Adi, len(Adi) as karakterSayisi from Personeller

2-Personeller tablosundan adi kolonun içinde yer alan her bir satırın karakter sayısını listeler.

3-select Adi, left(Adi,3) + '...'   from Personeller

3-Personeller tablosundan adi kolonu yazar ve fonksiyon olarak da adı kolonunun ilk 3 harfini alır ve metinsel olarak üç nokta ile birleştirip listeleme yapar.

4-select RIGHT('Nihat ÇETİN',5)

4-Burada fonksiyona parametrenin olarak verilen değerin sağdan 5 karakteri yazdırılır.

5-select Adi, right(Sehir,3) from Personeller

5-Personeller tablosundan Adı kolonunu listeler ve fonksiyonumuz ise Şehir kolonunun sağdan 3 karakterini listeler.

6-select Adi, lower(Adi) from Personeller

6-Personel tablomuzun Adı kolonunu listeler ardından fonksiyonumuz ise Adı kolonunu parametre alarak küçük harfe çevirerek listeleme yapar.

7-select Adi, upper(Adi) from Personeller

7-Personel tablomuzun Adı kolonunu listeler ardından fonksiyonumuz ise Adı kolonunu parametre alarak büyük harfe çevirerek listeleme yapar.

8-select Adi, replace(Adi,'a','-') from Personeller

8-Burada Adı kolonunu listeleriz ardından fonksiyonumuz yardımıyla Adı kolonunu içerisinde a harfi geçenleri ile replace(değiştirerek) edip listeleme yapar.

9-select Adi, lower( replace(Adi,'a','-')) from Personeller

9-Burada Adı kolonunu listeleriz ardından fonksiyonumuz yardımıyla Adı kolonunu içerisinde a harfi geçenleri ile replace(değiştirerek) edip listeleme yapar. Yukarıdakine ek olarak lower fonksiyonunu da kullanarak küçük harfe çevirme yapar.

10-select trim('    Nihat ÇETİN    ')

10-Fonksiyonumuz burada sağdan ve soldan olmak üzere tüm boşlukları siler.

11-select Adi,trim(Adi) from Personeller

11-Burada Adı kolonunu listeleriz ardından fonksiyonumuz ise Adı kolonunu sağında ve solunda boşluk bulursa silecektir. Ama örneğimizde boşluk olmadığı için işlevini pek göremedik.

12-select Adi,ltrim(Adi) from Personeller

12-Burada Adı kolonunu listeleriz ardından fonksiyonumuz ise Adı kolonunu solunda boşluk bulursa silecektir. Ama örneğimizde boşluk olmadığı için işlevini pek göremedik.

13-select Adi,rtrim(Adi) from Personeller

13-Burada Adı kolonunu listeleriz ardından fonksiyonumuz ise Adı kolonunu sağında boşluk bulursa silecektir. Ama örneğimizde boşluk olmadığı için işlevini pek göremedik.

Yorum yazın

BENZER YAZILAR