T-Sql Sorgular ve Örnekler

nhtctn nhtctn

Merhaba, bu makalede T-Sql komutları hakkında bilgi paylaşımında bulunacağım. Aşağıdaki tablo üzerinden örnekler vererek anlatacağım.

Öncellikle veritabanı nasıl oluşturulur

Create Database Veritabanıİsmi

Create Database CetinYazilim

Use : Çalışılacak olan veritabanını belirlemek için kullanılır.

Use Veritabanıİsmi

Use CetinYazilim

Şimdi gelelim tablo oluşturmaya personelId sütunumuzu primary key olarak belirledim yani her personelimiz için bir tane benzersiz id üretecek şekilde. T.C kimlik numaranız gibi düşünebilirsiniz.

İdentity(1,1) ne anlama geliyor diye düşünebilirsiniz. Burada personelId’miz 1’ den başlayıp 1’er artıracak şekilde ayarladık.

Create Table Personeller (
PersonelId int identity(1,1),
Adi nvarchar(50),
Soyadi nvarchar(50),
Yas int,
DogumYeri nvarchar(50),
Maas money,
primary key(personelId)
)

Select : Kısaca veri listeleme komutu diyebiliriz.

Select * from Personeller

Distinct: Birbiriyle aynı olan satırların, listeleme esnasında bir kez yazılmasını sağlayan ifadedir.

Kullanımı: Select distinct  SutunAdi from TabloAdi

Select distinct Yas from Personeller

Order by : Kayıtlarda sıralama işlemi yapar. Varsayılanı asc’dir.

Asc: 0-9 veya A-Z

Desc: 9-0 veya Z-A

Kullanımı: Select * from TabloAdi order by SutunAdi asc

 Select * from Personeller order by Maas asc

Where: Kriter uygulamak için kullanılır komuttur.

Örnek: Personeller tablomuzda id’si 7 olan kaydı listeleyelim.

select * from Personeller where PersonelId=7

Karşılaştırma ifadeleri

And, or, not (ve,veya,değil) yapıları birden fazla koşula göre sıralama işlemlerinde kullanılır.

DEVAMI GELECEK…

Yorum yazın

BENZER YAZILAR